Hoshin Kanri : Organisazasyonun Yön Mıknatısı

  • Konbuyu başlatan deep_oceans
  • Başlangıç tarihi

Konu hakkında bilgilendirme

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde İş Dünyası Yazıları kategorisinde deep_oceans tarafından oluşturulan Hoshin Kanri : Organisazasyonun Yön Mıknatısı başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 4,141 kez görüntülenmiş, 3 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı İş Dünyası Yazıları
Konu Başlığı Hoshin Kanri : Organisazasyonun Yön Mıknatısı
Konbuyu başlatan deep_oceans
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan deep_oceans
D

deep_oceans

Kullanıcı
17 Eki 2007
En iyi cevaplar
0
0
değirmendere/izmit
Öncelikle Terimi tanımlamakla işe başlayalım.
Hoshin terimi “hoshin kanri”nin kısaltılmış halidir.

Hoshin kelimesi iki parçaya ayrılabilir. “Ho”nun kelime anlamı “yön” dür. “Shin” in kelime anlamı ise mıknatıstır. Buradan “hoshin”in yön mıknatısı yani pusula anlamına geldiği söylenebilir.

hoshin = politika, plan, hedef 

Kanri kelimesi de iki parçaya ayrılabilir. Birinci parça olan “kan” kontrol olarak tercüme edilebilir. İkinci parça olan “ri” ise neden ya da mantık anlamındadır.

kanri = yönetim, idare, kontrol   

Hepsi bir arada ele alındığında “hoshin kanri”, organizasyonun yön mıknatısı ya da odağının yönetim ve kontrolü olarak Türkçe’ye çevrilebilir.
Hoshin, yönetimin tercihleri ve kuruluşun bu tercihleri gerçekleştirmek için sahip olduğu araçlar (imkan kabiliyetleri) ile bağlantılı olarak geliştirilen hedeflerin başarılması için hazırlanan bir yıllık plandır.

Buna göre Hoshin;
Hoshin = Hedefler + Araçlar şeklinde formüle edilebilir.

Hedef ifadesi, en azından bir yön kelimesi, performans ölçütü, performans ölçütü için hedef değer ve zaman diliminin birleştirilmesi ile oluşturulabilir. Aşağıdaki şekilde hedef ifadelerine ait iki örnek verilmiştir. Birinci örnek hedef; “Yeni ürünün gelişim süresini Aralık 2002’nin sonuna kadar 8 aydan 4 aya indirin” şeklinde ifade edilebilir.


Madde
Yön Kelimesi
Performans Ölçütü
Hedef Değer
Zaman Dilimi

1
Azalma
Yeni ürün gelişim süresi
8 aydan 4 aya
Aralık 2006’nın sonu

2
Azalma
Yeni ürün hata oranı
%7 den %2’ye
Aralık 2006’nın sonuHedefin bu kurala dayalı olarak tespit edilmesinden sonra hedefi başarmak için kullanılacak araçlar belirlenmelidir. Örneğin, yeni ürün geliştirme süresini Aralık 2002’nin sonuna kadar 8 aydan 4 aya düşürmek için kullanılabilecek araçlar;
• Etkin bir geliştirme prosesinin oluşturulması,
• Ürün geliştirme faaliyetlerinin dokümante edilmesi,
• Kalite yönetim sistemi içerisinde QFD uygulanması,
olabilir.Bu araçlar aynı hedeflere sahip olsalar dahi kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilir. Her bir hedef için az sayıda fakat etkin araçların kullanılması tercih edilen bir uygulamadır. Üst yönetim, orta yönetim gibi hiyerarşik yönetim kademeleri kendi kademelerinde Hoshin’leri yukarıdaki kurallara göre belirlemelidirler.

Hoshin Yönetimi, Japonya’da, Kaizen’in omurgası olarak kabul edilir. Yaklaşım uzun vadeli bir stratejik program uygulayabilmek için sistematik faaliyetlerin önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamada, yıllık şirket politikaları, üst yönetim ile bölüm yöneticilerinin karşılıklı görüşmeleri sonucunda belirlenir. Bu politikalar daha sonra bu politikaların gerçekleşmesini sağlayacak hedef ve faaliyetlerin geliştirildiği bölüm ve kısımlara gönderilir. Şirket politikalarının gönderimlerinde anahtar nokta, üst yönetim, bölüm yöneticileri ve kısım yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimdir (Şekil 1).
Hoshin yönetimin temel özellikleri Nelerdir ?
-Hoshin Yönetimi üst yönetimin yönlendirdiği tepeden inme bir uygulama değildir. Organizasyon üyelerinin merkezi olmayan bir yapı içerisinde yetkilendirilmesini öngörür. Özel politikaların seçimi ve faaliyet planının oluşturulmasına bölüm ve kısım yöneticileri liderlik eder.
-Hoshin Yönetimi üst yönetimin iyileştirme planını yıllık olarak yapmasını öngörür. Bununla birlikte plan çok sayıda iyileştirme projesini içerecektir.
-Hoshin Yönetimi mevcut hiyerarşik yapı içerisinde uygulanabilir. Yeni ya da özel bir yapılanmaya ihtiyaç duymaz.
-Hoshin Yönetimin Odağı bireysel bölüm ya da kısımlar olmakla birlikte, farklı bölüm ve kısımları içeren proses iyileştirmeler de hedeflenir.

Temel Aşamaları Nelerdir ?
Hoshin Yönetimi, Hoshin’i başarmak için geliştirme, iyileştirme ve sürdürme faaliyetleridir. Şekilde Hoshin Yönetiminin aşamaları gösterilmiştir.

1. Hoshin’i Belirle
İlk aşamada Hoshin üst yönetim tarafından belirlenir. Hoshin hedefi başarmak için alt hedefler ve araçlarla birlikte uygulanmalıdır.
Üst yönetim Hoshin’i belirlerken, orta ve hat yöneticileride tecrübelerine ve geçmiş verilere dayalı olarak kendi Hoshin’lerini belirlemelidirler.

2. Hoshin’in Yayılımını Sağla
Yönetimin her kademesi için Hoshin belirlendikten sonra, üst ve orta kademe ve orta ve hat kademesi arasında Hoshin ilişkisinin olup olmadığı belirlenmelidir.
Hoshin yayılımı catchball olarak adlandırılır. Herhangi bir kuruluş için hangi hedeflere ulaşılması gerektiğinin ve bunun nasıl başarılacağının anlaşılması önemlidir. Catchball prosesi sırasında, kuruluşun değişen kademeleri arasında hedefler ve araçlar konusunda bir konsensüse ulaşılması gerekmektedir. Hedef ve araçlar bireysel olarak belirlendiğinden, her bir kademedeki hedef ve araçlar arsındaki ilişkilerle, farklı kademelerdeki hedefler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi gerekli ve önemlidir.
Hoshin yaklaşımının doğru anlaşılmaması sonucunda gerçekleşebilecek bir uygulama ise şu şekilde olabilir. Üst yönetim kendi başına bir trilyon lira satış hedefi belirler. Bu hedef için gerekli araçlar Ürün A için beş yüz milyarlık, Ürün B için beş yüz milyarlık satış rakamlarıdır. Her bir araç müteakiben orta kademenin hedefi olur. Bu araçlar orta kademe yönetimi için hedef niteliğindedir. Dolayısıyla teoride üst yönetim hedefi başarmak için hiçbir şey yapmak zorunda değildir. Çünkü üst yönetimin belirlediği hedefleri başarma işi alt kademedeki yöneticilerin sorumluluğudur. Bu mantık bu şekilde devam ederek iş en uçtaki işçiye kadar gelir. İster farkında olun ister olmayın herkes en alt kademedeki işçiden satışları bir trilyon rakamına ulaştırmasını bekler. ‘Ne ideal ve zahmetsiz yönetim şekli!’
Bu problemin aşılması, yalnız hedeflerin doğru belirlenmesi ve hedefleri başarmak için gerekli yöntem, kaynak ve araçların üst yönetim tarafından sağlanması ile mümkündür.

3. Hoshin’i Uygula
Hoshin’in yayılımını tamamladıktan sonra, Hoshin için yöntemler/araçlar uygulanmalıdır. Uygulama sırasında, hedef ifadesindeki performans ölçütleri kullanılarak her bir hedef ölçülmelidir. Ayrıca yöntem/araçların uygulanmasından önce performans ölçütlerinin hangi sıklıkla gözden geçirileceği kararlaştırılmalıdır.

4. Hoshin’i Gözden Geçir
Gidişat şeması, kontrol kartı ve pareto diyagramı gibi araçlar kullanılarak hedef ifadesindeki performans ölçütleri ölçülmelidir. Ölçüm her bir kademe yönetimi tarafından ayrı ayrı yapılmalıdır. Böylece tepeden aşağıya Hoshin ile ilgili tüm bireylerin her bir kademe için performans ölçütlerini incelemeleri sağlayabilir.

5. Hoshin’i Düzelt
Eğer Hoshin hedefi başarılırsa, hedef değeri uygun olarak düzeltilmelidir. Mevcut hedef değerleri düşük ya da kullanılacak yöntem/araçlar son derece etkin olabilir. Her iki durumda da hedeflerin niçin ve nasıl başarıldığının anlaşılması önemlidir. Hedef değerin düzeltilmesini gerektirmeyen durumlar da söz konusu olabilir. Düzeltmenin gerekli olup olmadığı kuruluşun durumuna bağlı olarak kararlaştırılmalıdır.
Hoshin Kanri günümüzde de pek çok şirket tarafından başarı ile uygulanmakta ve şirketlere rekabet avantajı sağladığı kabul edilmektedir.
[eklenti yönetici tarafından silindi]
 
O

okyanusya

Kullanıcı
3 Ağu 2007
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
bu faydalı paylaşımınız için teşekkür ederiz..
biraz beni aştı ama saolun yinede..
 
D

deep_oceans

Kullanıcı
17 Eki 2007
En iyi cevaplar
0
0
değirmendere/izmit
hoşhin ,kaizen ,hıyari hatto,stop6 aktivitileri japon fabrikalarında gelişim ve ilerisi için çok onemli rolleri vardır tps tpm giibi konularda üretimlerin devamlılığının sağlana bilmesi gerekli konulardır zaman la bunları sizlerle daha faydalı şekilde paylaşıcaz
 
Üst