totem ve tabu

  • Konbuyu başlatan GulsahToptas
  • Başlangıç tarihi

Konu hakkında bilgilendirme

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Araştırma Sonuçları kategorisinde GulsahToptas tarafından oluşturulan totem ve tabu başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 3,598 kez görüntülenmiş, 1 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Araştırma Sonuçları
Konu Başlığı totem ve tabu
Konbuyu başlatan GulsahToptas
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan yaratici_idea
G

GulsahToptas

Kullanıcı
17 May 2006
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
gulsaht.blogcu.com
Yeryüzünde tanrılardan önce tabular vardı; korkulan, dokunulmayan, sakı­nılan, yıkılmaz sanılan tabular... Za­manla yeryüzü değişti, tanrılar tekleşti, ama tabular inatla direndiler zama­nın akışına...ve tanrılaştılar zamanla...

Avustralya'da kaldığım süre içinde kıtanın yerlileri üzerine birbirinden ilginç söyleşiler ve gözlemler yaptım, kitaplar okudum. İlkel top­lumların tabularına ilişkin önemli ipuçları ve­ren bu notları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kıtada 40 bin yıldır yaşayan yerliler klanla­ra bölünmüş durumdalar. Her klan, kendi ta­pındığı totemin adını taşıyor. Totem, bazen korkulan bir hayvan, bazen fırtına gibi doğal bir güç olabiliyor ve kabilenin korunup kol­lanmasını üstleniyor. Aynı toteme tapan kabi­le üyeleri kandaş sayılıyor ve taptıkları toteme karşı korkuyla karışık bir saygı besliyorlar.

Sosyal antropologların araştırmalarına gö­re ilkel kavimlerde kaynağını totemden alan, çok sayıda yasak var. Kavim üyeleri bu ya­sakların neden konulduğunu bilmeseler de bunları sorgulamadan kabulleniyorlar. Tote­me itaat ödüllendirilirken, tabuya isyan en sert şekilde cezalandırılıyor.

Avustralya yerlileri üzerine incelemeler ya­pan Sigmund Freud "Totem ve Tabu" adlı ki­tabında tabunun birbirine zıt görünen iki an­lamına dikkat çekiyor: Biri "kutsal şey" anla­mı, diğeri "korkunç, tehlikeli, yasak" anla­mı...

Freud'a göre klandan herhangi birisi tabu­ya aykırı hareket eder, örneğin ilişki kurulma­sı yasaklanan düşman kavimle bağ kurar ve­ya yerleşik inançlara ters düşerse bu cüretini en ağır cezalarla öder. "Çünkü" der Freud, "bu tavır başkalarının bastırılmış isteklerini kışkırtarak taklit hevesi uyandırır. Kıskançlık ve çekememezlik yaratır. O yüzden en ağır şekilde cezalandırılır."

Freud'un incelemeleri, ilkel toplumlarda tabuyu çiğneyen kimsenin kendisinin de ta­bu haline geldiğini gösterir. Tabuyu yıkana vebalı gibi davranılır. "Çünkü aslında suç işle­yen kişinin bastırılmış arzuları ile onu ceza­landıranların bastırılmış arzuları aynıdır." der Freud; böylece "Hepimiz birer büyük günah­kârız" şeklindeki dini inancın psikanalizce doğrulandığını söyler.* * *Freud'a göre ilkel kavimlerin kendilerini yö­neten efendilerine yönelik tavırları iki ilkeye dayanmaktadır:

Onlardan korunmak ve onları korumak...

Birbirine karşıt gibi görünse de aslında bu iki ilke birbirini tamamlar. Çünkü ilkeller hem efendilerinden korkar, hem de onları tabula­rın korumasına alarak kollarlar. Toteme tap­ma seremonilerinin kökeninde bu korku ya­tar. Yerliler, ölesiye taptıkları ve aşırı sevgi gös­terdikleri totemlerden aslında gizli bir korku duymakta ve düşmanlık beslemektedirler. Freud, bu tür ilişkilerin izini günümüzün nevrotik ilişkilerinde bulur: "Nevrotik ilişkide düş­manlık, abartılı bir sevgide boğulmuş haldedir". Bir başka deyişle büyük sevgi, övgü ve bağlılık gösterileri, aslında korku ve nefreti gizlemekte kullanılır.* * *Tabii bunlar ancak ilkel kabilelerde rastla­nan davranışlar...

Gelişmiş toplumların, ilkel kavimlerden farklı olarak, kurtarıcı totemleri ya da doku­nulmaz tabuları yoktur.

Akıl, totemi kuşattıkça, kör inançların ve tabuların karanlığını bilginin, hoşgörünün, adalet duygusunun ışığı aydınlatır.

Zaten tarih dediğiniz de o karanlığa karşı, ışığın verdiği mücadelenin tarihi değil midir?

İnsanoğlu o tarihi, nice totemleri, nice ta­buları kağıttan heykeller gibi devire devire yazmıştır.

...elbet yine yazacaktır...


can dündar

 
Y

yaratici_idea

Kullanıcı
17 Ocak 2008
En iyi cevaplar
0
0
Çok güzel.
Paylaşım için teşekkürler.
 
Üst