Sanatın Gücü..

Konu hakkında bilgilendirme

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Sanat kategorisinde crt tarafından oluşturulan Sanatın Gücü.. başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 8,141 kez görüntülenmiş, 5 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Sanat
Konu Başlığı Sanatın Gücü..
Konbuyu başlatan crt
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan crt
C

crt

Kullanıcı
11 Eyl 2009
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
www.sivilforum.com


*************************
Sanatın Gücü        

Sanatın iyisi ne kadar mutlu, sevinçli bir aydınlıksa, kötüsü de o ölçüde uğursuz, ezici bir karanlık, bir baş belasıdır; diyen Sabahattin Eyüboğlu; sanat istüne düşüncelerine devam ediyor :


Sanatın insanlara neler kazandırdığı çok söylenmiştir, ama neler kaybettir­diği üstünde pek durulmaz nedense. Bir sanatçı, ama bir gerçek sanatçı, günün birinde bîr ülkeye bereket, sayısız yüreklere güven, umut, ışık getirir, dağılmış insan güçlerini iyiliklerden yana çevirip toparlar, görmez olduğumuz mavilik­leri bize yeniden gösterip bizi otsu yaşantılardan kurtarır..
Ama bir başka sanat­çı -hattâ ne yazık ki bazan aynı sanatçı- bütün bir çevrenin sağ duyusunu, zev­kini körletir, yüreğini kısırlaştınr, aydınlığını karartır, yaratıcı gücünü kurutur, gözlerini geriden ve kötüden yana çevirir. Barut gücü, atom gücü gibi bir şeydir sanat:
insanoğlu onu yapmak için de kullanabilir, yıkmak için de.Bir sanatçı, içinde bulunduğu koşullardan yakınmaya başladığı anda, ger­çek anlamıyla sanata yan çizmeğe başlamış demektir. Gerçek sanat zaten kötü koşullara inat, insanların kaderini değiştirme, daha aydın kafalar ve yürekler yaratma, dünyamızı saran karanlığı yenme çabasıdır. Yılgınlık, bezginlik, küs­künlük her insan gibi sanatçının da başına gelir elbet:
o zaman, kendi halinde olanların sözcülüğünü eder sanatıyla. Buna gücü yetmiyorsa, yaptığı kadarını ter temiz bırakıp gider Arthur Rimhaud gibi kervancılık edip para kazanır. Ger­çek sanatçı adam etmek istediği insanlara  beni rahat ettirin, ben de size sanat yapayım demez: böyle diyecek duruma düşmez. Kuru edebiyat değil bu; gerçek sanatçının başka türlüsü görülmemiş bugüne değin.

Ne sanat bilimden, ne de bilim sanattan çıkar: ama birinin olmadığı yerde öteki de yoktur. Biri nerde ileri gitmişse öteki de orda ileri gitmiş; birinin hor görüldüğü yerde öteki hor görülmüş, biri ötekinden uzaklaştıkça kendinden uzaklaşmış. Öyleyse ikisi neden aynı insanda buluşmuyor diyeceksiniz. Çok kez buluştuğu da olur ya, buluşmayan sanatın ve bilimin özleri, amaçları değil yol­larıdır bence. Dünyamızı saran karanlığa bilim adamı daha çok akıl, sanat ada­mı daha çok sezgiyle ışık salıyor : biri mantıkla biri coşkuyla kazanıyor, biri öğ­reterek, biri sarsarak uyarıyor bizi.

Gerçek bilgin sanatçılığa, gerçek sanatçı da bilginliğe özenmez. O kadar ki ikisinin de gerçekliğini buna bakarak anlayabilirsiniz. Özenmez, çünkü kendini saymanın ötekini saymak olduğunu, kendi yolundan gitmekle ötekinin gittiği yere daha kestirmeden gideceğini bilir. İşte bunun için de en güzel dostluklar olgun sanatçılarla bilginler arasında görülür. Ayrı dillerle aynı şeyi söylemenin, ayrı yollardan) aynı tepeye çıkmanın sevinci vardır o dostluklarda. Meslek arka­daşlığından, inanç yoldaşlığından bir başka tadı olsa gerektir bunun.

Oscar Wilde: Her sanat sapına kadar yararsızdır, der. Bundan daha doğru ve bundan daha yanlış söz zor bulunur. Doğrudur, çünkü gündelik anlamıyla yarar, çıkar kaygusunda olan sanat her şeyden önce sanat değildir. Gerçek sa­nat yarar, çıkar düşünmez, düşündüğü anda sanat olmaktan çıkar, üstelik in­sanları kandırır ve sömürür de. Sanat sevgisi insanın ne sağlığını artırır, ne ka­zancını, ne rahatını. Gerçeği hem sanatçıyı, hem çevresini tedirgin eder, sahtesiyle tedirgin etmez, ama kafasını, yüreğini körletir : daha kötü. Wilde’nin sözü yine de yanlıştır, çünkü bütün yararların en yararlısı insanı insan eden şeydir, o şeyse en çok sanatta vardır. Ölümlü dünyamızda bize yaşamanın tadını duyurmuş, insanı daha insanca yaşatmış, insanı insana her şeyden çok yaklaştırmış olan sanatın yararı, düşünebileceğimiz bütün yararların en büyüğüdür.Sanatın bilimi, bilimin tekniği dürtüklemesinden doğan yararlar bunun yanında hiç ka­lır. En tatlı ve en acı şey nedir diye bir bilmece vardır, dil bilmecesi: sanat için de en yararlı ve en yararsız, en kârlı ve en zararlı şey diye bir bilmece yapıla­bilir.


Sanat hayatın ekmeği değil, şarabıdır. Jean Paul RİCHTER

Sanatta daha güzeli sebep göstererek çürütülemeyecek hiçbir kural yoktur... Yıkmak o ka­dar önemli bir şey değildir, asıl önemli olan yapmaktır, hem de insanlığı tam anlamıyla hoşnut edecek bir şey yapmak... insanın en iyi yanı ürperebilmesidir... Geçmişi anlamıyanlar, mutsuz bir geleceğe hazırlanmalıdırlar... Sanat tarihinde baştan başa bir sıralanış vardır. Ne zaman büyük bir üstatla karşıla­şırsanız kendinden önce gedmiş olanların iyi taraflarından faydalandığım gö­rürsünüz, o sanatçının büyüklüğünü yapan da işte budur... Yeni şairler mürek­keplerine çok su karıştırıyorlar... Nesir yazabilmek için insanın söyleyecek bir şeyi olmalıdır... Herşey kavgadır, mücadeledir, aşka ve hayata lâyık olan kişi, hergün onları yeniden fethetmek zorunda kalandır... Faydasız bir hayat, erken bir ölümdür... Tabiat, daima yeni şeyler yaratır. Şimdi ne varsa, biraz önce yoktu; olan bir daha olmaz. Her şey yenidir; ama daima eskidir. GOETHE. 

Sanat eserinde yansıtılan gerçeklik, insanlar için önemli olandır ve gerçek ha­yattan alınmıştır. Bundan başka yazar sosyal gerçekliği yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda bunu açıklar ve yargılar da... Gravür tabloya göre ne ise, sanat da hayata göre odur. ÇERNİŞEVSKİ 

Sanatı baskı altına alacak yerde kendi­mizi onun sezgisine, onun yarattığı dünyaya kaptıralım. Gottfried BENN."

Sanat eserlerindeki önermelerin işlevi bir gerçeği yansıtmak, bu gerçeği bildirmek değil, duygular uyandırmak, kilerimizi bir uyuşum haline getirmektir. Bun­dan ötürü okurken inançlarımızı bir yana bırakırsak doğru bir tutumla, ge­rektiği gibi okuyoruz demektir. Yok eğer inançlarımız işe karışıyorsa o zaman bir edebiyat eseri okuru olmaktan çıkmış ve tamamiyle başka çeşit bir eylemle uğraşan bir politikacı, bir sosyolog, bir tarihçi veya ahlâkçı hüviyetine girmiş oluruz. RİCHARDS. 

Sanatlar; özgürlükle emzirince büyürler..
SCHÎLLER
 
C

crt

Kullanıcı
11 Eyl 2009
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
www.sivilforum.com
Sanat..
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır..
Herhangi bir sanatsal yapıtı ucube olarak değerlendirip.
 sanatın içerisine tükürürmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmak sanki daha basite indirgeniyor..!
sanatın önemini kavrayabilmekse  oldukça zor görünüyor (gibi)..
Oysa sanatı para olarak değerlendirmek yerine
İdeolojinin estetiksel  yaratıcılık olarak  özgürce yansıtılması olarak algılanmalıdır ama  fazlasını bilemiyorum artık neyse..
 
P

prenses35

Kullanıcı
23 Ağu 2008
En iyi cevaplar
0
0
İzmir
Sanat insanın ruhunu yansıtır...içimizde gizlenen veya düşünmediğimiz bir şeyleri başka şekillerle gözler önüne serer...
Farklı bir bakış açısı ve yaratıcılık vardır.
özellikle hayal gücünün sanatta nasıl resmedildiğini bugün daha iyi gördüm ve anladım.
Sanata ve sanatçılara saygı duyulmalı ve  gereken değer verilmeli... 
C

crt

Kullanıcı
11 Eyl 2009
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
www.sivilforum.com
Yaşamı yüceltmek, daha anlamlı kılmak sanatla olanaklıdır...
Uzaklaştırır olumsuzlıklardan...Daha bi' insancıl yapar insanı...
 
Üst